Komunikat w sprawie dotacji do wymiany pieców

Informujemy mieszkańców o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o udzielenie przez Gminę Mosina dofinansowania do wymiany starych kotłów.

Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr XXVIII/215/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie której miały być przyznane tegoroczne dotacje, została unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą kolegium z dnia 24 czerwca 2020 r. Skutkiem tego jest konieczność wstrzymania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wymiany starych kotłów, do czasu podjęcia nowej uchwały przez Radę Miejską w Mosinie. Wstrzymane zostało również procedowanie dotychczas złożonych wniosków.

Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zostanie zmieniona w zakresie zakwestionowanym przez RIO i przedłożona ponownie do uchwalenia na najbliższą sesję Rady. O pomoc finansową Gminy na wymianę starych pieców i kotłów będzie można zacząć się ubiegać tym samym po opublikowaniu zmienionej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

O dokładnym, nowym terminie składania wniosków poinformujemy na stronie mosina.pl i za pośrednictwem FB Gminy Mosina.

Urząd Miejski w Mosinie