Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mosinie

Ze względu na liczne przypadki zachorowań wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w Urzędzie przede wszystkim telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez ePUAP.

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie tylko do spraw z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej . Wizyty osobiste odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Umówione wcześniej wizyty zostaną zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

MIMO PANDEMII I ZWIĄZANYCH Z NIĄ OGRANICZEŃ, URZĄD CAŁY CZAS PRACUJE REALIZUJĄC SWOJE STATUTOWE ZADANIA.

Załatwianie spraw

Sprawy, które musimy załatwić poprzez osobistą wizytę w Urzędzie to zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa (na podstawie zaświadczenia o zawartym małżeństwie w kościele) i zgłoszenie zgonu osoby.
Wnioski o odpisy aktów stanu cywilnego należy kierować do nas drogą elektroniczną – przez ePUAP. Jeżeli odpis będzie podlegać opłacie skarbowej należy dołączyć skan dowodu wpłaty na konto Urzędu.
W sprawie ślubów cywilnych prosimy kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostałe sprawy, kończące się wydaniem zaświadczenia, można załatwić w innych urzędach stanu cywilnego, np. zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, czy wniosek o zmianę imienia bądź nazwiska.

Prosimy, by wizyty osobiste w siedzibie Urzędu składać jedynie w sprawach bardzo pilnych!

Wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie można załatwić przez Internet – za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby, które nie mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają konto.
Banki potwierdzające profil zaufany: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.
Instrukcja korzystania z platformy ePUAP znajduje się na stronie epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc-> Instrukcje i podręczniki

Pracownicy Urzędu Miejskiego są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

Awarie takie jak uszkodzona jezdnia, chodnik, wiata przystankowa, awaria oświetlenia ulicznego lub nielegalne wysypisko śmieci, można zgłosić interwencyjnie na adres mailowy interwencje@mosina.pl z dopiskiem INTERWENCJA, dołączając zdjęcie.

Załatwiając swoją sprawę można do minimum skrócić wizytę w urzędzie. Przypominamy o możliwości pobrania i wypełnienia wniosku w domu. Wystarczy go wydrukować, przynieść do urzędu, bądź wysłać go za pomocą ePUAP.

Wnioski znajdują się w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.