Otwarte Konkursy Ofert 2023 w powiecie poznańskim

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2023 w obszarach:

  1. edukacja
  2. kultura i sztuka
  3. kultura fizyczna
  4. turystyka
  5. pomoc społeczna
  6. ochrona i promocja zdrowia
  7. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście w godzinach pracy kancelarii lub drogą pocztową w terminie od dnia 24 listopada do dnia 15 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Więcej informacji o konkursach (ogłoszenie, wzór oferty, sprawozdania...) na stronie powiat.poznan.pl