Uzupełnienie komunikatu - awaria systemu teleinformatycznego

W uzupełnieniu komunikatu z 17 września 2021 r. informujemy, że dane systemów serwerowych zostały odzyskane praktycznie w całości. Obecnie trwają prace związane z uruchamianiem kolejnych funkcjonalność systemu oraz weryfikacja poszczególnych stacji komputerowych. Urząd stopniowo wraca do standardowej obsługi klientów. Incydent został zgłoszony do CSIRT NASK, na policję, UODO oraz ABW i z tego względu na potrzeby ewentualnego postępowania wyjaśniającego zabezpieczono materiał dowodowy. System teleinformatyczny został przywrócony na sprzęcie tymczasowym użyczonym dzięki życzliwości gminy Kórnik.
Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego i odtworzenia systemu na serwerach pierwotnych nie będą świadczone usługi online w szczególności geoportal, rejestr umów, ekokarty.
 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina