Wnioski o dowód wydawane przez ePUAP

W związku z wejściem w życie przepisu art. 5 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, informujemy, iż złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. włącznie. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Jednocześnie informujemy, iż usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców (art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw).

Załącznik - Pismo od Wojewody Wielkopolskiego