Wyniki wyborów dla Sołectwa Czapury

Dnia 12 września 2021 roku miały miejsce wybory władz Sołectwa Czapury.

Sołtys Sołectwa Czapury kadencji 2021-2026: Waldemar Waligórski.

Rada Sołecka Sołectwa Czapury kadencji 2021-2026:

Andrzej Kantorski,

Anna Kołodziej,

Artur Miliński,

Paulina Raczyńska,

Artur Silski 

Tomasz Szkiełka.

Gratulujemy!

 

Załącznik: Protokół (.pdf)