Wyniki wyborów władz Sołectwa Sasinowo

11 czerwca odbyły się wybory władz Sołectwa Sasinowo kadencji 2019-2024. Sołtysem został wybrany Zbigniew Koralewski.

Rada Sołecka Sołectwa Sasinowo kadencji 2019-2024 przedstawia się następująco: Alina Gramza, Zbigniew Grygier, Agnieszka Marciniak i Adrian Sianos.