Zapisy dzieci do klas I szkół podstawowych

Sznowni Rodzice 7-latków.
Przypominamy, że tylko do jutra (23.03.2021 r.) do godz. 13 można zapisać dziecko do klasy I szkoły podstawowej.
Po zgłoszeniu elektronicznym należy wydrukować wygenerowany wniosek i oświadczenia dotyczące dodatkowych kryteriów, podpisać te dokumenty i zanieść do szkoły. Listy uczniów zakwalifikowanych zostaną opublikowane 29 marca 2021 r. po godzinie 13.