Zebranie Wiejski Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Sołtys Sołectwa Borkowice, Bolesławiec zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 21 września br. o godz. 17:30 za świetlicą wiejską w Borkowicach lub w razie niepogody w świetlicy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybranie protokolanta.
  4. Informacje nt. realizacji funduszu sołeckiego na rok 2020
  5. Fundusz sołecki - podział środków finansowych na rok 2021- uchwała
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  7. Zakończenie.