Zebranie Wiejskie - Sołectwo Dymaczewo Nowe

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Dymaczewo Nowe

W dniu 28 września 2022 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Nowym, ul. Witosa 11, odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dymaczewo Nowe.

W porządku obrad między innymi:

  1. Podział Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
  2. Podział środków do dyspozycji sołectwa na 2023 rok.
  3. Podział środków przeznaczonych na wydatki majątkowe lub remontowe w sołectwie na 2023 rok.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zgłoszenie propozycji do budżetu gminy na rok 2023.