Zmiana terminu posiedzenia komisji

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie zaplanowane na dzień 24 listopada 2022 r. z powodu absencji chorobowej pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zostaje przełożone na dzień 1 grudnia 2022 r.

Informacje szczegółowe dotyczące między innymi godziny rozpoczęcia posiedzenia oraz porządku obrad są dostępne na portalu Rady Miejskiej przeznaczonym dla mieszkańców pod adresem: www.mosina.esesja.pl

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Komisji
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa

Elżbieta Jarecka