fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Konkurs na pracę dyplomową o Gminie 2020

Uwaga materiał archiwalny

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Kolejna, już trzecia edycja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową  dotyczącą Gminy Mosina” została zakończona. W tym roku zostały złożone cztery prace, które oceniała Komisja Konkursowa powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina.

Konkurs organizowany jest od 2018 roku i został przygotowany z inicjatywy  ówczesnej Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej. Jego celem jest podejmowanie wśród młodzieży akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym zakresie.

Zakres tematyczny prac obejmuje kilka obszarów, m.in. turystykę i walory przyrodnicze, historię Gminy Mosina, prace dotyczące uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w tym również infrastruktury technicznej i drogowej.  W 2020 roku Komisja (w składzie: Karolina Adamczyk-Pięta, przewodnicząca, Łukasz Kasprowicz- przedstawiciel Rady Miejskiej w Mosinie, Jacek Mądrawski - pracownik naukowy Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Anna Balcerek-Kałek) miała przyjemność oceniać prace, które dzięki zróżnicowanej tematyce wywołały ciekawą dyskusję podczas ocen, wpłynęły na nowe postrzeganie i analizę przedstawionych zagadnień oraz pokazały szerokie spektrum zainteresowań autorów. Z krótkiej ankiety, przeprowadzonej wśród autorów konkursowych prac wynika, że tematyka, którą zawarli  w opracowaniach w główniej mierze związana jest z ich pracą zawodową i zainteresowaniami, podobnie pytani o plany wykorzystania napisanych prac w przyszłości, odnieśli się głównie do pracy zawodowej. Wskazali także szeroki zakres ich praktycznego zastosowania przez Gminę Mosina.  O konkursie w większości dowidzieli się ze strony internetowej mosina.pl, mediów społecznościowych i znajomych. Uznali także, że zarówno formuła, jak i zakres tematyczny konkursu jest wyczerpujący, a forma nagrodzenia laureatów odpowiednia.

Decyzją Komisji, Burmistrz Gminy Mosina w tym roku przyznał nagrodę główną- dwa tysiące złotych, Panu Mateuszowi Fabisiakowi, za pracę pt. „Projekt trójkondygnacyjnego parkingu podziemnego  w Mosinie”. Celem pracy było zaprojektowanie trójpoziomowego parkingu podziemnego, którego lokalizacja mieści się na rynku miejskim w Mosinie. Wymiary w rzucie to 38,8x56,8 m. Obszar działki budowlanej znajduje się na rynku miejskim w  Mosinie pomiędzy ul Niezłomnych a placem 20 października. W tym miejscu obecnie znajduje się parking jednopoziomowy o nawierzchni asfaltowej. Parking w obecnej formie mieści 48 aut. Propozycja przedstawiona przez autora zakłada wykonanie łącznie 150 miejsc parkingowych - po 50 miejsc na każdej kondygnacji, w tym po dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca parkingowe dla jednośladów.  Na poziomie terenu (+/-0,00m)- aktualny poziom parkingu, został zaplanowany przez autora jako park/strefa zieleni z możliwością ewentualnego wjazdu  wozów strażackich, lądowania helikopterów lub wybudowania sceny koncertowej.

W gronie laureatów zalazły się także dwie prace, którym przyznano  równorzędne wyróżnienia, po tysiąc złotych każde, dla:

  • Pana Artura Jasiczaka, za pracę pt. „Analiza statyczna istniejącej więźby dachowej
    z wariantową rewitalizacją” (dotyczy Pałacu Budzyń).
    W pracy magisterskiej przedstawiono zagadnienia związane z oceną stanu technicznego istniejącej więźby dachowej oraz możliwych przyczyn jej destrukcji na przykładzie budynku należącego do Gminy Mosina, zlokalizowanego  przy ulicy Krotowskiego 16 /dz. ewid. 1654/4 o. Mosina/- Pałacu Budzyń. Przeprowadzone zostały obliczenia statyczne dla wybranych elementów konstrukcji dachu, które przedstawiają ich wytężenie. Zaprezentowano różne sposoby wzmacniania i naprawy konstrukcji drewnianych więźby dachowej wraz z wytycznymi, które stawiane są więźbom nowo projektowanym i remontowanym. Jako propozycję rewitalizacji przedstawiono „analizę rozwiązań termicznych” materiałów izolacyjnych wykorzystywanych na poddaszach w celu przywrócenia możliwości użytkowania strychu w rozpatrywanym obiekcie.
  • Pana Stanisława  Chrusta, za pracę pt. „Strategia rozwoju i odnowy obszarów wiejskich Gminy Mosina”. Opracowanie ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk wpływających na rozwój  obszarów wiejskich gminy Mosina uwzględniając ich potencjał społeczny, środowiskowy i ekonomiczny. Klimat miejsca, specyfikę oraz zasób miejscowości ocenić można dzięki zastosowaniu Karty Oceny miejscowości (KOM) opracowanej przez Wilczyńskiego. W niniejszej pracy zastosowano metodę badawczą opracowaną przez Staszewską opierającą się na analizie układu urbanistyczno-planistycznego  oraz elementów składających się na obszar badawczy KOM opisujący ukształtowanie i wizerunek miejscowości. W wyniku badań wskazano rekomendacje, których zastosowanie może prowadzić do zrównoważonego rozwoju  miejscowości oraz zaprezentowano przykłady rozwiązań projektowych możliwych do zastosowania we wsiach Gminy Mosina.

Ciekawą pracę do konkursu złożył także Pan Rafał Filipowicz, pt. „Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Mosina jako podmioty Obrony Cywilnej Gminy Mosina”. W pracy autor zajął się tematyką obrony cywilnej w Gminie Mosina. Przedstawił w skrócie historię zarówno Gminy Mosina, jak i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Mosina. W następnym etapie przedstawił aktualne funkcjonowanie obrony cywilnej nie tylko  w Mosinie, ale również na terenie kraju, jak i poza krajem na przykładzie informacji o podobnym znaczeniu jak obrona cywilna w Polsce. Na końcu pracy poddał analizie zebrane materiały oraz wysunął wnioski dotyczące dalszego kierunku rozwoju obrony cywilnej.

Dziękujemy wszystkim autorom prac za duży nakład pracy w ich przygotowanie oraz szeroką wiedzę na temat Gminy Mosina. Wszystkie prace zostaną przekazane do Mosińskiej Biblioteki Publicznej, gdzie uzupełnią zbiory lokalne dot. opracowań na temat Gminy Mosina.

Zachęcamy do lektury oraz udziału w kolejnej edycji konkursu w roku 2021.

ZARZĄDZENIE nr 144/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

 

Karolina Adamczyk-Pięta

Kierownik Referatu Promocji i Kultury

 
Dla Mieszkańca
najczęściej czytane