fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Można składać wnioski na zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Można składać wnioski na zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Gmina Mosina informuje, że od 6 grudnia 2022 r. można składać wnioski na zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Węgiel w preferencyjnej cenie może kupić wyłącznie osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która otrzymała dodatek węglowy lub jest uprawniona do jego otrzymania i złożyła deklarację do CEEB. W ramach zakupu preferencyjnego będzie można kupić węgiel w dwóch transzach:

- maksymalnie do 1,5 tony do końca 2022 roku,
- maksymalnie do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238 i 2493), maksymalna ilość paliwa stałego, o którą można wnioskować to 1,5 tony dla każdego z wyżej wymienionych okresów. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zostanie dokonany zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo zostanie dokonany taki zakup w ilości mniejszej niż 1,5 t, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego dla 2022 r. powiększa limit określony dla 2023 r.

W przypadku zakupu mniejszej ilość niż 1,5 tony w danej transzy, na kolejny zakup (sumarycznie do 1,5 tony) trzeba będzie złożyć kolejny wniosek.

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, w Biurze Obsługi Interesanta zlokalizowanym na 1 piętrze (budynek wyposażony jest w windę).
Wzór wniosku na zakup węgla na preferencyjnych warunkach (do pobrania)
Instrukcja postępowania  w celu dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego

ePUAP
Wnioski można składać także drogą elektroniczną za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP. Aby złożyć wniosek należy pobrać go ze strony mosina.pl, wydrukować i wypełnić a następnie zeskanować. Tak przygotowany dokument dołączyć do pisma ogólnego kierowanego do Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Cena węgla

Cena węgla dystrybuowanego przez Gminę wynosi 2000 złotych brutto za 1 tonę zgodnie z zapisami Ustawy (za każdy rodzaj paliwa stałego). Cena nie będzie obejmowała kosztów dostawy.

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie. W przypadku błędów czy niejasności związanych z danymi podanymi we wniosku pracownicy Urzędu będą kontaktować się telefonicznie.

Po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa na podany we wniosku numer telefonu wpłynie powiadomienie w formie wiadomości SMS o konieczności dokonania opłaty za zamówione paliwo na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie (płatne przelewem lub przekazem pocztowym).

Po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty wnioskodawca otrzyma kolejną wiadomości SMS z potwierdzeniem weryfikacji wniosku i informacją o możliwości odbioru bonu. Należy wówczas udać się osobiście do Urzędu Miejskiego w Mosinie (ul. Dworcowa 3, 1 piętro, Biuro Obsługi Interesanta) w celu uzyskania bonu uprawniającego do odbioru paliwa stałego. W przypadku braku możliwość osobistego odbioru bonu istnieje możliwość odebrania dokumentu przez osobę upoważnioną notarialnie.

Z otrzymanym bonem wnioskodawca udaje się do wybranego składu węgla (lista przedsiębiorców opublikowana będzie wkrótce na stronie mosina.pl) w celu realizacji zamówienia. Wnioskodawca przekazuje bon wydającemu węgiel przedsiębiorcy.

Transport ze składu węgla do domu oraz koszt dodatkowych usług pokrywać będzie mieszkaniec we własnym zakresie. Opał można odebrać także własnym transportem.

Kiedy będzie można odebrać węgiel?

Nie wyznaczono jeszcze daty odbioru węgla dla naszej gminy. Gmina Mosina podpisała umowę z dostawcą węgla wskazanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i złożyła zamówienie. Aktualnie czekamy na informację o terminie odbioru węgla. O przetransportowaniu i zmagazynowaniu węgla w składach opału, z którymi gmina podjęła współpracę, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Pochodzenie węgla

Węgiel, który będzie sprzedawać gmina jest mieszanką importowaną z Kolumbii, Kazachstanu i RPA.

Składy opału z którymi gmina podpisała umowę

- DERA MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. UL. WIEJSKA 3, 62-050 KROSINKO
- GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MOSINIE UL. ŚREMSKA 75A, 62-050 MOSINA
- SKŁAD OPAŁU W MIECZEWIE UL. ROGALIŃSKA 3, 62-022 MIECZEWO
- SKŁAD OPAŁU W PECNEJ  UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 14, 62-053 PECNA
- SKŁAD OPAŁU DREW-KOM W MOSINIE (KOŁO KOMINA) UL. SOWINIECKA 6 G
- BARBÓRKA (Sylwester Górny) ul. LESZCZYŃSKA 91, 62-050 MOSINA

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane