fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Oddział przygotowawczy / Підготовче відділення

Na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów, każde dziecko/uczeń w wieku od 7 do 18 lat jest zobowiązane do uczęszczania do szkoły odpowiedniego typu: klasy od I do VIII szkoły podstawowej, a później szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa). Przepisy te dotyczą również obcokrajowców przebywających w Polsce. Wsparciem dla ucznia, który do tej pory nie uczył się w polskiej szkole, jest możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z języka polskiego w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo (grupowych lub indywidualnych, ale zajęć nie może być więcej niż 5 tygodniowo). Tak się też dzieje, jeżeli rodzice zapisali dziecko do szkoły obwodowej zgodnie z miejscem zamieszkania.

W związku z rosnącym napływem uchodźców z Ukrainy do Polski, w tym również do naszego miasta, aby ułatwić dzieciom edukację w polskiej szkole, w Gminie Mosina uruchamiamy w Zespole Szkół w Krośnie  ODDZIAŁY PRZYGOTOWAWCZE dla dzieci z Ukrainy. Nauka w takich oddziałach zapewnia większe wsparcie w procesie edukacji. Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju, licząca nie więcej niż  25 osób. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą integrację w polskiej szkole. Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego co najmniej 6 godziny tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim.

W Zespole Szkół w Krośnie od 22 marca 2022 r. rozpoczyna funkcjonowanie oddział przygotowawczy dla uczniów kl. I-III, a od 1 kwietnia 2022 r. oddziały przygotowawcze dla uczniów kl. IV-VI i uczniów kl. VII-VIII. Uczniowie mieszkający poza obwodem Zespołu Szkół w Krośnie, będą do szkoły dowożeni autobusami szkolnymi. Dzieci ukraińskie zapisane do tej pory do szkół w Gminie Mosina mogą nadal się w tych szkołach uczyć lub zostać za zgodą rodziców przeniesione do oddziału przygotowawczego do szkoły w Krośnie.

Od 1 września 2022 r., jeżeli będzie taka potrzeba, to uruchomione zostaną kolejne oddziały przygotowawcze w innych szkołach. Uzależnione to będzie od miejsca zamieszkania dzieci, które przyjadą do Gminy Mosina.

Jednocześnie informuję, że gminne przedszkola dysponują jeszcze miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W przypadku wyjaśnienia wątpliwości dotyczących przyjęcia dziecka do oddziału przygotowawczego lub przedszkola informacje można uzyskać u dyrektora każdej z placówek w Gminie Mosina oraz w Referacie Oświaty i Sportu (tel. 618109580).


Відповідно до чинних в Польщі нормативних актів кожна дитина/учень віком від 7 до 18 років зобов'язана відвідувати школу відповідного типу: з I по VIII класи початкової школи, а потім середню школу (ліцею, технікуму, промислову школу). ). Ці положення також застосовуються до іноземців, які перебувають у Польщі. Учень, який до цього часу не навчався в польській школі, підтримується можливістю участі в додаткових уроках польської мови тривалістю не менше 2 годин на тиждень (групові чи індивідуальні, але не більше 5 уроків на тиждень). Це також має місце, якщо батьки зарахували дитину до районної школи відповідно до місця проживання.

У зв’язку з зростаючим припливом біженців з України до Польщі, в тому числі і до нашого міста, з метою полегшення навчання дітей у польських школах, у гміні Мосіна відкриваємо ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ для дітей з України у Шкільному комплексі в Кросно. Навчання на таких факультетах забезпечує більшу підтримку в навчальному процесі. Підготовчий клас – це група учнів, яка повністю складається з громадян певної країни, чисельністю не більше 25 осіб. Більше часу приділяється вивченню польської мови, що, безумовно, може прискорити цей процес, а також сприяти швидшій інтеграції в польську школу. Відповідно до польського законодавства школа, де буде створено підготовче відділення, виділяє на вивчення польської мови не менше 6 годин на тиждень. Додатковою перевагою відвідування підготовчого відділення є можливість для студентів під час уроків скористатися допомогою людини, яка володіє українською мовою.

У шкільному комплексі м. Кросно з 22 березня 2022 року розпочинається підготовче відділення для учнів 1-3 класів, а з 1 квітня 2022 року – підготовче для учнів IV-VI класів та учнів 7-8 класів. Учнів, які проживають за периметром Шкільного комплексу в Кросно, до школи підвозять шкільні автобуси. Українські діти, які до цього часу навчалися в школах гміни Мосіна, можуть продовжити навчання в цих школах або, за згодою батьків, бути переведені до підготовчого відділення до школи в Кросно. З 1 вересня 2022 року в разі потреби відкриються додаткові підготовчі блоки в інших школах. Це залежатиме від місця проживання дітей, які прийдуть до Мосіної комуни. Разом з тим хочу повідомити, що у комунальних садочках ще є місця для дітей дошкільного віку. У разі з’ясування сумнівів щодо прийому дитини до підготовчого відділення чи садочка інформацію можна отримати у директора кожного закладу ґміни Мосіна та в відділі освіти та спорту (тел. 618109580).

Edukacja | освіти
najczęściej czytane