15.12.2020

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu zawiesiła podawanie danych statystycznych dla gmin dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim.  W związku ze zmianą systemu raportowania dane dostepne są tylko do poziomu powiatu i są dostępne na rządowej stronie.

[ grafika prezentuje raport burmistrza Gminy Mosina w związku z zagrożeniem koronawirusem -  15 grudnia 2020 r. Liczba 170 adresów, 308 osó, korzystających z aplikacji Kwarantanna Domowa 18 osób. Aktywne zakażenia w Powiecie Poznańskim ]