17.11.2020

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu wznowiła podawanie danych statystycznych dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim. - źródło

[ grafika prezentuje raport burmistrza Gminy Mosina w związku z zagrożeniem koronawirusem -  17 listopada 2020 r. Liczba 215 adresów, 360 osób, korzystających z aplikacji Kwarantanna Domowa 29 osób. Aktywne zakażenia w Gminie Mosina – 595 osób (14.11.2020 r.) ]