22.11.2020

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu wznowiła podawanie danych statystycznych dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim. - źródło

[ grafika prezentuje raport burmistrza Gminy Mosina w związku z zagrożeniem koronawirusem -  22 listopada 2020 r. Liczba 282 adresy, 517 osób, korzystających z aplikacji Kwarantanna Domowa 43 osoby. Aktywne zakażenia w Gminie Mosina – 737 osoby (20.11.2020 r.) ]