24-30.12.2020

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu zawiesiła podawanie danych statystycznych dla gmin dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim.  W związku ze zmianą systemu raportowania dane dostepne są tylko do poziomu powiatu i są dostępne na rządowej stronie.

[ grafika prezentuje raport burmistrza Gminy Mosina w związku z zagrożeniem koronawirusem -  od 24 do 30 grudnia 2020 r. Liczba na dzień 30 grudnia 162 adresy, 290 osób, korzystających z aplikacji Kwarantanna Domowa 19 osoby. Aktywne zakażenia w Powiecie Poznańskim ]