Kampania #zyjzdrowo

AKTUALIZACJA!

Gmina Mosina została zakwalifikowana do dofinansowania projektu pt. Organizacja konkursów i imprezy plenerowej upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci i młodzieży poprzez realizacje cyklu filmowego "Mosina NATURAlnie piękne miejsce" w Mosinie.

Dofinansowanie realizowane będzie w formie refundacji, koszt całkowity zadania to 25.000,00 zł, kwota dotacji- 15.000,00 zł.

Cykl filmowy powstanie w oparciu o rozwinięcie powstałej w 2020r. kampanii „Żyj Zdrowo”, której  celem jest m.in. promocja zdrowego trybu życia oraz ochrona środowiska. Założeniem cyklu jest wspomaganie edukacji ekologicznej podnoszącej świadomość ekologiczną społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie m.in. retencjonowania wody, aspektów przyrody nas otaczającej, w tym np. życia owadów, segregacji śmieci, wymiany źródeł energii itp. Filmom będą towarzyszyły konkursy z nagrodami.

O kampanii

Gmina Mosina w ramach akcji #żyjzdrowo przystępuje do realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych, których celem jest m.in. promocja zdrowego trybu życia oraz ochrona środowiska.

Kampanie będą dotyczyły promocji retencjonowania wody opadowej, wzmocnienia dotychczasowych działań związanych z ochroną powietrza oraz popularyzacji zakładania łąk kwietnych oraz ogrodów deszczowych.  Odbiorcami tych działań, będą mieszkańcy Gminy Mosina, w tym uczestnicy programu Mosińska Karta Mieszkańca, którego inauguracja planowana jest na początek września. 

W ramach zaplanowanych na kilka miesięcy konkursów o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej, uczestnicy będą mogli otrzymać m.in. zbiorniki na deszczówkę, nasiona do zakładania łąk kwietnych, budki dla ptaków czy sadzonki drzew.

Na akcję składa się kilka niezwykle ważnych elementów. Pierwszy dotyczy promocji retencjonowania wody „H2O – złap to”. Przynosi on nie tylko korzyści ekologiczne, ale również pozwala wypracować całkiem spore oszczędności z punktu widzenia ekonomicznego Drugi to popularyzacja wśród mieszkańców sadzenia drzew. Zarówno liściastych, które stanowią doskonałe wsparcie zatrzymywania w ekosystemie wody, jak również iglastych, których olejki eteryczne mają wiele właściwości wpływających pozytywnie na nasze zdrowie. Trzeci element, to akcje edukacyjne dotyczące zakładania łąk kwietnych i ogrodów deszczowych. Całość działań proekologicznych będzie dopełniała kontynuacja i wzmacnianie akcji Mosina bez SMOGU. Zarówno nowe drzewa jak i łąki kwietne – tzw. smogówki – pozytywnie wpływają na poprawę jakości powietrza.

To tylko zarys poszczególnych działań.  O ich rozpoczęciu będziemy informowali na bieżąco. Już teraz zapraszamy do przeglądania naszej strony i FB - znajdziecie tam niebawem pierwszy konkurs w ramach akcji ”H2O - złap to”.