Dotacje na wymianę ogrzewania

Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w 2023 rokuWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Czyste Powietrze

 1. dotacji podlega m.in.: wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian i dachu, montaż nowego źródło ciepła np. pompy ciepła, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła zgazowującego drewno, kotła na pallet drzewny, ogrzewania elektrycznego, instalacji co i cwu, wentylacji mechanicznej, mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 2. termin składania wniosków: nabór ciągły, przy czym podpisywanie umów możliwe do 31.12.2027 roku;
 3. dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji, jak
  i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie
  6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 4. maksymalna kwota dotacji:
 1. adres: ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań;
 2. telefon: 61 4499 254, 61 4499 255;
 3. https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/

 


Powiat Poznański – Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe na likwidację źródeł niskiej emisji w bieżącym roku zostały wyczerpane.

 

 1. dotacji podlega montaż ogrzewania elektrycznego, ogrzewania gazowego, ogrzewania olejowego, kotła na biomasę, pompy ciepła, pompy ciepła
  z instalacją fotowoltaiczną oraz ogrzewania elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną;
 2. termin składania wniosków: od 2 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku;
 3. wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, rozpoczęcie przedsięwzięcia po podpisaniu umowy;
 4. maksymalna kwota dotacji:
 1. adres: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań;
 2. telefon: 618410 545, 612269 233, 618470750;
 3. https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji

 


Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie

Środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe na likwidację źródeł niskiej emisji zostały wyczerpane.

 

 1. dotacji podlega montaż: pompy ciepła, kotła gazowego, kotła lub pieca elektrycznego, kotła na paliwo stałe, kotła na biomasę oraz kolektorów słonecznych dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej;
 2. termin składania wniosków: od 2 stycznia do 30 września 2023 roku
  lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy;
 3. wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, rozpoczęcie przedsięwzięcia po podpisaniu umowy;
 4. maksymalna kwota dotacji:
 1. adres: Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina;
 2. telefon: 61 1018 248, 61 1018 245, 61 1018 247;
 3. Informacje do pobrania: TUTAJ

Prosimy o zapoznanie się z warunkami udzielenia dotacji.