Harmonogram wywozu odpadów

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej w roku 2020

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej w roku 2020

Odbiór odpadów wielkogabarytowych