Harmonogram wywozu odpadów

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej IV-XII 2019 r.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej IV-XII 2019

Odbiór odpadów zielonych w  2019 r.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2019 r.

-------------------------------------------------------- 

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej w 2019 roku (styczeń - marzec)

Odpady zmieszane - Mosina

Odpady BIO - Mosina

Odpady segregowane - Mosina

Odpady zmieszane - wsie

Odpady BIO - wsie

Odpady segregowane – wsie

 

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej w 2019 roku ( styczeń - marzec)

Odpady zmieszane, BIO, segregowane - wspólnoty mieszkaniowe, budynki wielorodzinne