Harmonogram wywozu odpadów 2023

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej w roku 2023

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej w roku 2023

Odbiór leków z aptek w roku 2023

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu w roku 2023

Odbiór popiołów w roku 2023