Kluby Radnych

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 funkcjonują kluby radnych:

- "Dla Dobra Miasta i Wsi" (skład osobowy według informacji z dnia 7 czerwca 2019 r.):

  1. Waldemar Waligórski - przewodniczący
  2. Ewelina Dudek
  3. Agnieszka Gorzyńska
  4. Waldemar Wiązek

- Klub Radnych Gminy Mosina “OdNowa”  (skład osobowy według informacji z dnia 1 grudnia 2020 r.):

         1. Roman Kolankiewicz - przewodniczący
         2. Dominik Michalak – zastępca przewodniczącego    
         3. Elżbieta Jarecka
         4. Małgorzata Kaptur
         5. Łukasz Kasprowicz
         6. Michał Kleiber
         7. Marcin Ługawiak
         8. Jan Marciniak
         9. Maciej Patela
         10. Andrzej Raźny
         11. Jolanta Szymczak