Kluby Radnych

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 funkcjonują kluby radnych:

- "Dla Dobra Miasta i Wsi" (skład osobowy według informacji z dnia 7 czerwca 2019 r.):

 1. Waldemar Waligórski - przewodniczący
 2. Ewelina Dudek
 3. Agnieszka Gorzyńska
 4. Waldemar Wiązek

- Klub Radnych Gminy Mosina “OdNowa”  (skład osobowy według informacji z dnia 1 grudnia 2020 r.):

 1.  Roman Kolankiewicz - przewodniczący
 2. Dominik Michalak – zastępca przewodniczącego    
 3. Elżbieta Jarecka
 4. Łukasz Kasprowicz
 5. Michał Kleiber
 6. Marcin Ługawiak
 7. Jan Marciniak
 8. Maciej Patela
 9. Andrzej Raźny
 10. Jolanta Szymczak