Komunikat Burmistrza Gminy Mosina

Stan na 15 marca 2020r., godz. 18.40

Informuję, że w dniu 15 marca br. o godzinie 19.15 odbędzie się posiedzenie  Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina.

Po spotkaniu zostanie wydany komunikat.

/-/ Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina