Komunikat o pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie 28.12.2020

Obecnie, na dzień 28 grudnia w Urzędzie Miejskim w Mosinie:

- Żaden pracownik nie przebywa w izolacji domowej,

- 13 osoba przebywa na kwarantannie,

- 14 osób pracuje w trybie pracy zdalnej.