Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, należy w szczególności: 

  1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  2. identyfikacja wymagań osób ze szczególnymi potrzebami,
  3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina,
  5. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
  7. przedstawianie Burmistrzowi Gminy Mosina bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań,
  8. realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Kontakt

Urząd Miejski w Mosinie, Budynek nr 2
ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina

godziny pracy:

poniedziałek - piątek: godzina  7:00 do 15:00

Jakub Modrzyński
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Mosinie
tel.  61 8109 528
e-mail: jakub.modrzynski@mosina.pl

 

Ważne linki i dokumenty

Deklaracja dostępności strony www.mosina.pl

Deklaracja dostępności strony www.bip.mosina.pl

ZARZĄDZENIE NR 112/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w urządzie miejskim w Mosinie.

Plan działania

WCAG 2.1 - polska wersja

Raport o dostępności podmiotów publicznych - cały kraj

Raport o dosępności podmiotów publicznych - cały kraj - wersja audio

Raport o stanie zapewnienia dostępności w Gminie Mosina