Kościół w Krośnie

Jest jednym z nielicznych obok starych cmentarzy zachowanych przykładów bogactwa kulturowego tych ziem, miejsca gdzie przenikały się wpływy polskie, niemieckie i żydowskie. Krosno od 1405 stało się królewszczyzną, wchodzącą w skład dzierżawy mosińskiej. Wieś mocno podupadła w wyniku najazdu szwedzkiego w XVII w. W 1774 roku powstała na jej gruntach wieś osadników holenderskich. W latach 1779-1881 wzniesiona została świątynia ewangelicka, obecny kościół MB Częstochowskiej. Budowla ma konstrukcję szkieletową, wypełnioną cegłą i otynkowaną. Wieżyczkę nad sygnaturką przykrywa barokowy hełm z ośmioboczną latarnią. Wewnątrz znajdują się piętrowe empory. Z czasów budowy kościoła zachowała się rokokowa ambona. Obok świątyni stoją dawna pastorówka i drewniana dzwonnica z początku XX w.Źródło i fot.: Parafia w Krośnie