Marzec 2021

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu zawiesiła podawanie danych statystycznych dla gmin dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim.  W związku ze zmianą systemu raportowania dane dostepne są tylko do poziomu powiatu i są dostępne na rządowej stronie.

ZESTAWIENIE PDF

[Grafika prezentuje aktualne dane związane z zagrożeniem koronawirusem w Gminie Mosina. Aktywne zakażenia w Powiecie Poznańskim]