Masz Głos 2021 !

Od poniedziałku 15 lutego można wysyłać zgłoszenia do Akcji Masz Głos 2021!

Fundacja Batorego czeka na zgłoszenia organizacji społecznych, grup nieformalnych, aktywistów z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie.

Masz Głos jest dla Was, jeśli np. działacie w kole gospodyń wiejskich, radzie młodzieżowej, radzie seniorów, radzie osiedlowej, sołeckiej, grupie biegowej. Ten katalog jest otwarty.

Szczegóły w liku do Akcji: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/ruszamy-z-zapisami-do-masz-glos-2021/