Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w czasach wojny 1939-1945 cz. I - numer 5

Publikacja "Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w czasach wojny 1939-1945" cz. 1, jest antologią artykułów wielu autorów. Prezentują one różne zagadnienia tego czasu.

Autorzy:
Przemysław Mieloch, Joanna Nowaczyk, Rafał Sierchuła, Jacek Szeszuła

Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
Mosina 2013
Materiały zawarte w publikacji mogą zostać wykorzystane tylko z podaniem źródła.