Mosina dla inwestorów

Planujesz założenie firmy? Szukasz miejsca pod inwestycje? Zapraszamy do Gminy Mosina.

Naszymi atutami są: niskie podatki, przyjazny klimat dla inwestorów, doskonała lokalizacja, rozwinięta  infrastruktura techniczna oraz dobrze  zorganizowane połączenia komunikacyjne z Poznaniem.

W ofercie Gminy Mosina znajdują się zarówno tereny pod budownictwo indywidualne, jak i zabudowę wielorodzinną. Posiadamydziałki przeznaczone pod zabudowę usługową i zieleń urządzoną.

Działają tutaj firmy z kapitałem krajowym i zagranicznym, tworzące miejsca pracy  i wspierające rozwój gospodarczy.

 Mosina -  Gminą Twoich inwestycji!

INFORMACJE DODATKOWE:

Gmina Mosina jest jedną z największych gmin aglomeracji poznańskiej. Doskonała lokalizacja, zorganizowane połączenie komunikacyjne z Poznaniem oraz dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna sprawiają, że należy ona do bardzo atrakcyjnych gospodarczo gmin powiatu poznańskiego. Każdego roku wzrasta liczba podmiotów gospodarczych, a wiele spośród firm to przedsiębiorstwa o renomowanej pozycji, także z kapitałem zagranicznym, wielokrotnie nagradzane na targach, które dają zatrudnienie wielu osobom.

6 powodów, dla których warto inwestować w Gminie Mosina:

Wiele spośród podejmowanych przez Gminę działań na rzecz rozwoju gospodarczego i przyjaznego Samorządu uzyskało certyfikaty i wyróżnienia, w tym:

Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji - 2005

Certyfikat: Gmina otwarta na fundusze strukturalne – 2006

Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska w kategorii Samorządy Terytorialne -2006

Certyfikat dla Urzędu Miejskiego za udział w akcji "Przejrzysta Polska" za zrealizowanie sześciu zadań obligatoryjnych oraz sześciu zadań fakultatywnych przypisanych do 6 zasad:

zasady przejrzystości, zasady braku tolerancji dla korupcji, zasady partycypacji społecznej, zasady przewidywalności, zasady fachowości, zasady rozliczalności; - 2006.

Wszystkich inwestorów zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Mosinie. Służymy fachowym doradztwem i pomocą.