NGO dostaną dodatkowy miesiąc na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia przesuwającego w tym roku standardowe terminy sprawozdawcze. NGO-sy dostana nieco więcej czasu, jednak nie będzie to tak duże przesunięcie, jak w roku ubiegłym. Przepisy wejdą w życie po przyjęciu i publikacji rozporządzenia.

Projekt zawiera propozycję przesunięć kilku terminów. Dla organizacji pozarządowych najważniejsze teraz będą przesunięcia dotyczące sporządzania (w tym podpisywania) oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych. Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie przesunięte zostaną standardowe terminy na:

Piszemy tu o terminach dla organizacji pozarządowych, które mają rok obrotowy taki sam jak kalendarzowy (tak ma większość NGO).

Więcej szczegółów na portalu ngo.pl --> kliknij