Nowe stawki opłat za śmieci - informacje praktyczne

Przypominamy mieszkańcom, że od 1 kwietnia br. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nowe stawki opłat za śmieci – szczegóły. 

Decyzje o obowiązujących od początku kwietnia stawkach, zgodnie z przepisami prawa zostały Państwu dopiero doręczone lub są obecnie w doręczeniu.

Odpowiadając na pytania mieszkańców w tej sprawie informujemy także, że:

Wypełnione deklaracje w okresie czasowego ograniczenia dostępu do Urzędu z powodu epidemii koronawirusa, można  złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, a także w specjalnej skrzynce wystawionej przed  wejściem do Urzędu, do której można także składać inne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów dotyczących: spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków i CEIDG. Skrzynka na dokumenty pozostaje pod stałym nadzorem.


Szczegóły -> Tu także złożysz deklarację „śmieciową” i inne dokumenty

Deklaracje za gospodarownie ospadami można także złożyć drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUP.

Osoby, które nie mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić w Biurze Obsługi Interesanta, ale także korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają konto.
Banki potwierdzające profil zaufany to: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.
Instrukcja korzystania z platformy e-PUP znajduje się na stronie epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc->Instrukcje i podręczniki.

Prosimy, aby wszelkie pytania związane z wypełnieniem deklaracji czy innych dokumentów, a także wątpliwości co do danych dokumentów, przed ich złożeniem do skrzynki wyjaśniać wcześniej telefonicznie, także przed złożeniem bezpośrednim w Biurze Obsługi Interesanta.  

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie w okresie ograniczonego dostępu na czas epidemii koronawirusa-> Ważne informacje.