Odpady poremontowe - styropian

Informacja o przyjmowaniu styropianów poremontowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G istnieje możliwość przekazania styropianów będących pozostałościami po remoncie z nieruchomości zamieszkałych.

UWAGA: podczas oddawania odpadów w punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych należy okazać się dowodem wpłaty za gospodarowanie odpadami.

Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:00 - 19:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 17:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.