Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap I

W ramach tego programu Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie projektów realizowanych przez AQUANET S.A. zarządzający infrastrukturą wodno - kanalizacyjną na terenie gminy.
W ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap I uzyskano dofinansowanie w wysokości 53,27 % całkowitych kosztów projektu. Dwie inwestycje realizowane z tego projektu dotyczą mieszkańców Gminy Mosina:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie. Wartość inwestycji wynosi ok. 300 mln zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku. Wartość inwestycji wynosi ok. 17 mln zł.

***

Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej

Wartość dofinansowania:  484 120,00zł.  tj. 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 569 553,00 zł

Wartość całkowita projektu: 569 553,00 zł

  W skład inwestycji wchodzi: