Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie

 W ramach projektu realizowana jest budowa Hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, siłownią, 2 salami do gimnastyki, salą do spinningu, sauną oraz magazynami sprzętu sportowego. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół hali.

Dofinansowanie w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej –edycja 2016.

Całkowity koszt zadania: 9 899 902,00 zł

Dofinansowanie w roku 2017 – 500 000,00 zł

Dofinansowanie w roku 2018 – 2 000 000,00 zł