Regulamin utrzymania czystości i porządku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/9707/akt.pdf