RewitalizujeMY, czym jest rewitalizacja?

 

Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Takie działania są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji.