Rezerwat Krajkowo

Położony w odległości 10 km. od Mosiny, został utworzony w 1958 r. w celu ochrony miejsc lęgowych ptaków a w szczególności czpli siwej, oraz w celu ochrony krajobrazu starorzecza Warty. Powierzchnia rezerwatu wynosi 160 ha, w tym łąki i nieużytki 49 ha i wody stojące 7 ha, jest niedostępny przez znaczną część roku poprzez częste wylewy rzeki, występuje tutaj 380 gatunków roślin. Znajdują się tutaj także 133 pomniki przyrody, w większości dęby szypułkowe.