Rozlicz PIT w Gminie Mosina

Rozlicz PIT w gminie Mosinaw gminie Mosina

Aby uruchomić program kliknij w ikonę powyżej

Dobra współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP) jest podstawą materialnego i społecznego dobrobytu. W projekcie „Wspieraj lokalnie” Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) łączy promocję kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie danej jednostki samorządu. Gmina Mosina jest jednym z 350 samorządów, które wzięły udział w tej akcji.

Udostępniony przez gminę program umożliwia łatwe i bezpłatne rozliczenie PITu i swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to kolejny element kampanii "Zainwestuj w rozwój Gminy Mosina - zostaw swój podatek tu, gdzie mieszkasz".

Co daje rozliczenie PITu za pośrednictwem programu?

Projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych powstał przy współudziale PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.