Stan powietrza

Każdy zainteresowany stanem powietrza w Gminie Mosina może sprawdzić aktualne pomiary dotyczące zanieczyszczenia. Pomiary podchodzą z czujników zamontowanych na obiektach publicznych znajdujących się na terenie Gminy Mosina, są to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Zespół Szkół w Krośnie, Szkoła Podstawowa w Rogalinie, Szkoła Podstawowa w Daszewicach. Czujniki wskazują poziom PM10 i PM2,5. Mieszkańcy Mosiny przy wsparciu Mosińskiego Alarmu Smogowego zainstalowali w mieście również swoje czujniki. Jest ich ponad 15 i pojawią się kolejne.

Odczyty można sprawdzić TUTAJ lub w aplikacji na smartfon - Kanarek.

Pomiary z czujników zamontowanych na obiektach publicznych można sprawdzić TUTAJ lub na stronie: link.do/czujniki-mosina

 Strona WIOŚ w Poznaniu

Czym jest PM10 i PM2,5?

PM10 - mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o śrenicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych. 

W przypadku Polski normy dla pyłów PM10 są określone w następujący sposób:

PM2,5 - aerozole atmosfeeryczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm , który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej skodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.