Strategia rozwoju

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Strategia Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014 do 2020

 część 1

 część 2