Stypendium Samorządu Gminy Mosina dla gimnazjalistów

W roku 2001, Rada Miejska w Mosinie ustanowiła stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gminnych gimnazjów. Stypendium przyznawane jest co roku uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauczaniu i najwyższą ocenę z zachowania i są aktywni w działaniach na rzecz szkoły i środowiska, a także uczniom szczególnie uzdolnionym.  

Regulamin przyznawania stypendium

Laureaci od roku 2001