Susza

Szacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w roku 2018 - karta informacyjna.

Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.