Wieża widokowa w Mosinie

Aktualizacja 25.06.2020r.

Wieża widokowa otwarta dla turystów

Informujemy, że wieża widokowa jest ponownie dostępna dla turystów. Odnowiona została także infrastruktura towarzysząca.

Przypominamy, na wieży widokowej oraz na terenie przyległym obowiązują wszystkie zasady sanitarno- epidemiologiczne, do których prosimy się stosować:

-zachowanie bezpiecznej odległości - 2m
- stosowanie środków ochrony osobistej /zakrywanie nosa i ust/
- przestrzeganie regulaminu obiektu
- stosowanie się do zaleceń opiekunów terenu.

**************************

Aktualizacja:

W związku z pandemią koronawirusa, informujemy że wieża widokowa jest niedostępna dla turystów. Nie można także korzystać z wiat biwakowych.  Możliwe jest spacerowanie po terenie Glinianek z zachowaniem wszystkich ogólnie obowiazujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

*******************

Drewniana wieża widokowa w Mosinie na Pożegowie została wybudowana na przełomie roku 2011/2012 w ramach realizacji projektu pod nazwą "Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej".

Obiekt o wysokości 16,97 m, położony 140,5 m n.pm. zlokalizowany jest na terenie tzw. glinianek, znajdujących się w obszarze chronionym NATURA 2000 oraz w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Wstęp na wieżę widokową jest bezpłatny. Obiekt dostępny jest dla zwiedzających przez cały tydzień.  Dla turystów przygotowano wiaty biwakowe, ławeczki, stojak dla rowerów oraz platformę widokową, które  sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Można także wybrać się na spacer wyznaczoną ścieżką z parkingu do wieży i z powrotem oraz zapoznać się z formami polodowcowymi WPN, fauną i florą, o których informacje znajdują się na tablicach edukacyjnych.

Warto nadmienić, że z blisko 17 metrowej drewnianej wieży widokowej roztacza się  panorama m.in. na miasto Poznań, Wielkopolski  Park Narodowy (WPN) czy Mosinę.