Z wiatrem i pod wiatr - numer 7

Historia Mosińskiego Klubu Żeglarskiego opracowana została na podstawie materiałów źródłowych: dokumentów znajdujących w zasobach archiwalnych Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, kroniki klubowej, artykułów prasowych i innych publikacji, dokumentacji fotograficznej i relacji klubowiczów –  pisemnych oraz ustnych.

Autor: Joanna Nowaczyk

Współpraca redakcyjna: Bogdan Fischer, Henryk Kociemba, Paweł Maciejewski, Kinga Tubis, Stanisław Tubis

Wydawca: Mosiński Klub Żeglarski
Mosina 2016
Materiały zawarte w publikacji mogą zostać wykorzystane tylko z podaniem źródła.