Zaproszenie

Szanowni Państwo,

 

wybór nowego miejsca zamieszkania to jedna z ważniejszych życiowych decyzji człowieka. Jej podjęcie pociąga za sobą zmiany w dotychczasowym trybie życia, w wymiarze osobistym i zawodowym.

Dziękując za za zaufanie jakim obdarzyliście Naszą Gminę, serdecznie witamy Państwa w imieniu władz samorządowych oraz całej społeczności, życząc spędzenia w nowym domu samych radosnych chwil.

Burmistrz Gminy Mosina jako reprezentant wspólnoty samorządowej, deklaruje pomoc w załatwieniu wszelkich spraw należących do jego kompetencji. Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji osobiście, w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w życiu społecznym Gminy Mosina.