Zarządzenie nr FB.00501.221.2016.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Zarządzenie nr FB.00501.221.2016.EW