Zarządzenie nr FB.00501.222.2016.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2016 roku.

Zarządzenie nr FB.00501.222.2016.EW