ZmieniaMY krajobraz

W ostatnich latach coraz większą uwagę zaczęliśmy przywiązywać do przestrzeni, w której mieszkamy. Estetyka oraz odpowiednia atmosfera, budują jakość krajobrazu naszych miast i wsi.

Przeszkadza nam nadmiar krzykliwych reklam, ale z uznaniem podziwiamy oryginalne i nietuzinkowe szyldy. Masywne ogrodzenia budzą nasz niepokój, ale z przyjemnością spoglądamy na ażurowe płoty wykonane z kowalską fantazją. To tylko niektóre z elementów wpływających na krajobraz.

By móc go odpowiednio chronić, w 2015 roku Sejm RP zdecydował się przyjąć tzw. ustawę krajobrazową. Dała ona samorządom możliwość przyjęcia na terenie gminy "uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Przepisy te mogą zapobiec odgradzaniu nieruchomości, pomóc w porządkowaniu reklamowego chaosu, a także przyjąć jednolite zasady dla szyldów.

Gmina Mosina w 2021 roku, rozpoczyna intensywne prace nad opracowaniem własnej uchwały krajobrazowej.

Jeżeli przeszkadzają Ci krzykliwe reklamy, irytuje Cię nadmiar informacji w przestrzeni, lubisz ład i porządek nie tylko na swojej nieruchomości – zapraszamy Cię do udziału w spotkaniach informacyjnych oraz dyskusjach dotyczących uchwały krajobrazowej dla gminy Mosina. Omawiać będziemy zasady funkcjonowania w przestrzeni naszej gminy - nośników reklamowych oraz szyldów, małej architektury i ogrodzeń.

Dzięki Twojemu zaangażowaniu i zgłoszonym pomysłom, Gmina Mosina może być jeszcze atrakcyjniejsza!